Rok 2016


UCHWAŁA NR XXXIV/209/16

09‑01‑2017 16:20:21
Uchwała Nr XXXIV/209/16 w sprawie: utworzenia Świetlicy Środowiskowej w Porębie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XXXIV/208/16

09‑01‑2017 16:18:17
Uchwała Nr XXXIV/208/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XXXIV/207/16

09‑01‑2017 16:14:25
Uchwała Nr XXXIV/207/16 w sprawie:Rocznego Programu Współpracy Gminy Poręba z organizacjiami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XXXIII/206/16

09‑01‑2017 17:10:50
Uchwała Nr XXXIII/206/16 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/200/16 Rady Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Poręba.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XXXIII/205/16

09‑01‑2017 17:08:07
Uchwała Nr XXXIII/205/16 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXX/184/2016 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Poręba do Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Tórach oraz przyjęcia jego Statutu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XXXIII/204/16

09‑01‑2017 17:04:57
Uchwała Nr XXXIII/204/16 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXX/183/16 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2016 w sprawie odstąpienia Gminy Poręba od porozumienia komunalnego nr 01/2010 z dnia 22 września 2010 roku, ogłoszonego w Dzenniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 222, poz. 3212 z 2010 r. z póź. zm.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XXXII/203/16

21‑12‑2016 08:37:43
Uchwała Nr XXXII/203/16 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/175/12 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału miasta Poręba na stałe obwody głosowania.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XXXII/202/16

21‑12‑2016 08:36:12
Uchwała Nr XXXII/202/16 w sprawie: zmian w Statucie Miasta Poręba.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XXXII/201/16

21‑12‑2016 08:34:33
Uchwała Nr XXXII/201/16 w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XXXII/200/16

21‑12‑2016 08:32:37
Uchwała Nr XXXII/200/16 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Poręba.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 99 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Marek Gładysz
email: informatyk@umporeba.pl tel.:726834875 fax: admin
, w dniu:  11‑01‑2016 11:52:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Ajchenlaub
email: ajchenlaub@umporeba.pl tel.:(32) 67 71 867 fax: (32) 677 17 46
, w dniu:  11‑01‑2016 11:52:50
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2018 10:24:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie