Ogłoszenia


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

10‑07‑2018 08:16:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dofinansowanie

03‑07‑2018 10:55:37

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Mały grant z dnia 29 maja 2018 roku

20‑06‑2018 12:23:44
Mały grant z dnia 29 maja 2018 roku Stowarzyszenia Ogrodowego im. Adama Mickiewicza w Porębie na realizację zadania publicznego „Akademia Aktywnego Ogrodnika - Dzień Działkowca".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 z czerwca 2018 roku

19‑06‑2018 10:04:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poręba w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia wraz ze sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tym Prognozy oddziaływania na środowisko) do ww. miejscowego planu

13‑06‑2018 13:25:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poręba w korytarzu lokalizacji rurociągu wraz ze sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tym Prognozy oddziaływania na środowisko) do ww. zmiany Studium

13‑06‑2018 13:22:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy, z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa i Kanalizacji w Porębie sp. z o. o., dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba.

07‑06‑2018 12:08:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 z 4 czerwca 2018 roku

06‑06‑2018 09:31:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń udzielonych w 2017 r.

30‑05‑2018 13:33:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Poręba

28‑05‑2018 11:26:25

Do sprzedaży przeznacza się niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Porębie w pobliżu ul. Partyzantów oznaczoną numerem działki 3146/24 o powierzchni 2,1037ha dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1Z/00030568/0.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 114 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 12
Informacja wytworzona przez:
Marek Gładysz
email: informatyk@umporeba.pl tel.:726834875 fax: admin
, w dniu:  14‑01‑2016 08:03:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Ajchenlaub
email: ajchenlaub@umporeba.pl tel.:(32) 67 71 867 fax: (32) 677 17 46
, w dniu:  14‑01‑2016 08:03:39
Data ostatniej aktualizacji:
10‑07‑2018 08:18:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie