Ogłoszenia


Małe granty z dnia 15 marca 2017 roku.

20‑03‑2017 15:47:47
Oferta Zawierciańskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Przystań" w Zawierciu na realizację zadania publicznego pn. "Rodzinne spotkania terapeutyczne".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o konsultacjach społecznych

10‑03‑2017 13:51:56
Burmistrz Miasta Poręba przeprowadza w dniach od 10 marca 2017 roku do 23 marca 2017 roku konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Poręba projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2017.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach otwartego konkursu.

10‑03‑2017 12:32:55
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o konsultacjach

07‑03‑2017 08:47:28
Burmistrz Miasta Poręba zaprasza do konsultacji projektów uchwał Rady Miasta Poręba według danych w załączniku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja złożona do Burmistrza miasta Poręba

24‑02‑2017 20:56:23

Przedmiot petycji: Wniosek II Odrębny - Petycja w trybie Ustawy o petycjach: II.§4) Wnosimy - w trybie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - o publikację - w całości - niniejszego wniosku - na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata.
 

Przedmiot petycji: 

Wniosek II Odrębny - Petycja w trybie Ustawy o petycjach: 

II.§4) Wnosimy - w trybie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) -  o publikację - w całości - niniejszego wniosku - na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata. 

Wniosek I 

§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) -wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie czy Urząd (Gmina)  ustanowiła i eksploatuje - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - scilicet -  w rozumieniu dyspozycji §20  ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526) ?

§2) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca - w trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - czy Urząd (Gmina) opracował wzmiankowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001 -  stosownie do wymogów §20 ust. 3 cytowanego powyżej Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, (...) ? 

§3) W trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - kiedy ostatni raz wykonano w Jednostce Samorządu Terytorialnego -  okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, w rozumieniu  §20 ust. 2 pkt. 14 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...) ?

.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:

(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Osoba Prawna 
Szulc-Efekt Sp. z o.o. 
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa

 

Data złożenia petycji:

10.02.2017 r.

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do konsultacji

24‑02‑2017 12:14:22

BURMISTRZ MIASTA PORĘBA

zaprasza do konsultacji projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o konsultacjach

24‑02‑2017 12:10:09

Burmistrz Miasta Poręba przeprowadza w dniach od 24 lutego 2017r. do 10 marca 2017r. społeczne konsultacje w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji

23‑02‑2017 14:07:39

Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2017.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca Rejestru Wyborców

17‑02‑2017 13:57:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o planowanych konsultacjach społecznych

17‑02‑2017 11:47:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 66 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Ajchenlaub
email: ajchenlaub@umporeba.pl tel.:(32) 67 71 867 fax: (32) 677 17 46
, w dniu:  14‑01‑2016 08:03:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Ajchenlaub
email: ajchenlaub@umporeba.pl tel.:(32) 67 71 867 fax: (32) 677 17 46
, w dniu:  14‑01‑2016 08:03:39
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2017 15:51:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie