FCC Polska Sp. z o. o.


 

 

Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Numer rejestrowy

FCC Polska Sp. z o. o. w Zabrzu
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
NIP:676-21-57-648
Regon:357190739

4/2012/Poreba

 

Rodzaj odpadów komunalnych

Data wprowadzenia

1) 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

2012-05-08

2) 200307 Odpady wielkogabarytowe

2012-05-08

3) 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

2012-05-08

4) 200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

2012-05-08

5) 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów

2012-05-08

6) 200302 Odpady z targowisk

2012-05-08

7) 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2012-05-08

8) 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji

2012-05-08

9) 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

2012-05-08

10) 200201 Odpady ulegające biodegradacji

2012-05-08

11) 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

2012-05-08

12) 200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

2012-05-08

13) 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych

2012-05-08

14) 200140 Metale

2012-05-08

15) 200139 Tworzywa sztuczne

2012-05-08

16) 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

2012-05-08

17) 200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

2012-05-08

18) 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2012-05-08

19) 200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

2012-05-08

20) 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

2012-05-08

21) 200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

2012-05-08

22) 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

2012-05-08

23) 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

2012-05-08

24) 200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

2012-05-08

25) 200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

2012-05-08

26) 200128* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

2012-05-08

27) 200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

2012-05-08

28) 200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

2012-05-08

29) 200125 Oleje i tłuszcze jadalne

2012-05-08

30) 200123* Urządzenia zawierające freony

2012-05-08

31) 200123* Urządzenia zawierające freony

2012-05-08

32) 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

2012-05-08

33) 200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

2012-05-08

34) 200117* Odczynniki fotograficzne

2012-05-08

35) 200115* Alkalia

2012-05-08

36) 200114* Kwasy

2012-05-08

37) 200113* Rozpuszczalniki

2012-05-08

38) 200111* Tekstylia

2012-05-08

39) 200110 Odzież

2012-05-08

40) 200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

2012-05-08

41) 200102 Szkło

2012-05-08

42) 200101 Papier i tektura

2012-05-08

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Gładysz , w dniu:  27‑06‑2018 14:28:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Gładysz
email: informatyk@umporeba.pl tel.:726834875 fax: admin
, w dniu:  27‑06‑2018 14:28:40
Data ostatniej aktualizacji:
27‑06‑2018 14:30:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie