PZOM Strach Sp. z o.o. - WYKREŚLONE


 

 

Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Numer rejestrowy

PZOM Strach Sp. z o.o.
42-274 Konopiska ul. Przemysłowa 7
NIP:573-285-11-31
Regon:243667581

 

WYKREŚLONE

4/2014/Poręba

 

Rodzaj odpadów komunalnych

Data wprowadzenia

1) 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

2014-10-17

2) 200307 Odpady wielkogabarytowe

2014-10-17

3) 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

2014-10-17

4) 200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

2014-10-17

5) 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów

2014-10-17

6) 200302 Odpady z targowisk

2014-10-17

7) 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2014-10-17

8) 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji

2014-10-17

9) 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

2014-10-17

10) 200201 Odpady ulegające biodegradacji

2014-10-17

11) 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

2014-10-17

12) 200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

2014-10-17

13) 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych

2014-10-17

14) 200140 Metale

2014-10-17

15) 200139 Tworzywa sztuczne

2014-10-17

16) 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

2014-10-17

17) 200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

2014-10-17

18) 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2014-10-17

19) 200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

2014-10-17

20) 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

2014-10-17

21) 200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

2014-10-17

22) 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

2014-10-17

23) 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

2014-10-17

24) 200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

2014-10-17

25) 200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

2014-10-17

26) 200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 200127

2014-10-17

27) 200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

2014-10-17

28) 200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

2014-10-17

29) 200125 Oleje i tłuszcze jadalne

2014-10-17

30) 200123* Urządzenia zawierające freony

2014-10-17

31) 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

2014-10-17

32) 200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

2014-10-17

33) 200117* Odczynniki fotograficzne

2014-10-17

34) 200115* Alkalia

2014-10-17

35) 200114* Kwasy

2014-10-17

36) 200113* Rozpuszczalniki

2014-10-17

37) 200111 Tekstylia

2014-10-17

38) 200110 Odzież

2014-10-17

39) 200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

2014-10-17

40) 200102 Szkło

2014-10-17

41) 200101 Papier i tektura

2014-10-17

42) 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903

2014-10-17

43) 170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

2014-10-17

44) 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

2014-10-17

45) 170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

2014-10-17

46) 170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

2014-10-17

47) 170407 Mieszaniny metali

2014-10-17

48) 170406 Cyna

2014-10-17

49) 170405 Żelazo i stal

2014-10-17

50) 170404 Cynk

2014-10-17

51) 170403 Ołów

2014-10-17

52) 170402 Aluminium

2014-10-17

53) 170401 Miedź, brąz, mosiądz

2014-10-17

54) 170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

2014-10-17

55) 170203 Tworzywa sztuczne

2014-10-17

56) 170202 Szkło

2014-10-17

57) 170201 Drewno

2014-10-17

58) 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

2014-10-17

59) 170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

2014-10-17

60) 170102 Gruz ceglany

2014-10-17

61) 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

2014-10-17

62) 160103 Zużyte opony

2014-10-17

63) 150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

2014-10-17

64) 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

2014-10-17

65) 150109 Opakowania z tekstyliów

2014-10-17

66) 150107 Opakowania ze szkła

2014-10-17

67) 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

2014-10-17

68) 150105 Opakowania wielomateriałowe

2014-10-17

69) 150104 Opakowania z metali

2014-10-17

70) 150103 Opakowania z drewna

2014-10-17

71) 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

2014-10-17

72) 150101 Opakowania z papieru i tektury

2014-10-17

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Gładysz , w dniu:  27‑06‑2018 14:58:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Gładysz
email: informatyk@umporeba.pl tel.:726834875 fax: admin
, w dniu:  27‑06‑2018 14:58:01
Data ostatniej aktualizacji:
27‑06‑2018 14:59:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie