Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL” - WYKREŚLONE


Nazwa dokumentu:
  Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL”  - WYKREŚLONE
Data utworzenia: 2012-07-10
Symbol:  
Typ dokumentu: Informacja
 
 
Nazwa i adres przedsiębiorstwa Numer rejestrowy
Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL” Dariusz Strach
42-274 Konopiska Korzonek 98
NIP:573-250-58-31
Regon:152146131
8/2012/Poreba
Rodzaj odpadów komunalnych Data wprowadzenia
1) 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 2012-07-10
2) 200307 Odpady wielkogabarytowe 2012-07-10
3) 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 2012-07-10
4) 200302 Odpady z targowisk 2012-07-10
5) 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2012-07-10
6) 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji 2012-07-10
7) 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 2012-07-10
8) 200201 Odpady ulegające biodegradacji 2012-07-10
9) 200140 Metale 2012-07-10
10) 200139 Tworzywa sztuczne 2012-07-10
11) 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 2012-07-10
12) 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 2012-07-10
13) 200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 2012-07-10
14) 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 2012-07-10
15) 200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 2012-07-10
16) 200128* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 2012-07-10
17) 200125 Oleje i tłuszcze jadalne 2012-07-10
18) 200123* Urządzenia zawierające freony 2012-07-10
19) 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 2012-07-10
20) 200111* Tekstylia 2012-07-10
21) 200110 Odzież 2012-07-10
22) 200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 2012-07-10
23) 200102 Szkło 2012-07-10
24) 200101 Papier i tektura 2012-07-10
25) 150107 Opakowania ze szkła 2012-07-10
26) 150103 Opakowania z drewna 2012-07-10
27) 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 2012-07-10
28) 150101 Opakowania z papieru i tektury 2012-07-10
29) 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 2013-02-18
30) 200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 2013-02-18
31) 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 2013-02-18
32) 200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 2013-02-18
33) 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych 2013-02-18
34) 200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 2013-02-18
35) 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 2013-02-18
36) 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 2013-02-18
37) 200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 2013-02-18
38) 200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 2013-02-18
39) 200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 2013-02-18
40) 200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 2013-02-18
41) 200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 2013-02-18
42) 200117* Odczynniki fotograficzne 2013-02-18
43) 200115* Alkalia 2013-02-18
44) 200114* Kwasy 2013-02-18
45) 200113* Rozpuszczalniki 2013-02-18
46) 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 2013-02-18
47) 170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 2013-02-18
48) 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 2013-02-18
49) 170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 2013-02-18
50) 170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 2013-02-18
51) 170407 Mieszaniny metali 2013-02-18
52) 170406 Cyna 2013-02-18
53) 170405 Żelazo i stal 2013-02-18
54) 170404 Cynk 2013-02-18
55) 170403 Ołów 2013-02-18
56) 170402 Aluminium 2013-02-18
57) 170401 Miedź, brąz, mosiądz 2013-02-18
58) 170380 Odpadowa papa 2013-02-18
59) 170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 2013-02-18
60) 170203 Tworzywa sztuczne 2013-02-18
61) 170202 Szkło 2013-02-18
62) 170201 Drewno 2013-02-18
63) 170180 Usunięte tynki, tapety, oklein itp. 2013-02-18
64) 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 2013-02-18
65) 170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 2013-02-18
66) 170102 Gruz ceglany 2013-02-18
67) 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 2013-02-18
68) 160103 Zużyte opony 2013-02-18
69) 150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 2013-02-18
70) 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 2013-02-18
71) 150109 Opakowania z tekstyliów 2013-02-18
72) 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 2013-02-18
73) 150105 Opakowania wielomateriałowe 2013-02-18
74) 150104 Opakowania z metali 2013-02-18
Informacja wytworzona przez:
Marek Gładysz
email: informatyk@umporeba.pl tel.:726834875 fax: admin
, w dniu:  27‑07‑2018 13:06:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Gładysz
email: informatyk@umporeba.pl tel.:726834875 fax: admin
, w dniu:  27‑07‑2018 13:06:20
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2018 13:09:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie