SUEZ Południe Sp. z o. o.


Nazwa i adres przedsiębiorstwa Numer rejestrowy
SUEZ Południe Sp. z o.o.
42 – 207 Częstochowa ul. Dębowa 26/28
NIP:573–10–32-632
Regon:150137530
3/2012/Poreba
Rodzaj odpadów komunalnych Data wprowadzenia
1) 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 2012-04-26
2) 200307 Odpady wielkogabarytowe 2012-04-26
3) 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 2012-04-26
4) 200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 2012-04-26
5) 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 2012-04-26
6) 200302 Odpady z targowisk 2012-04-26
7) 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2012-04-26
8) 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji 2012-04-26
9) 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 2012-04-26
10) 200201 Odpady ulegające biodegradacji 2012-04-26
11) 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 2012-04-26
12) 200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 2012-04-26
13) 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych 2012-04-26
14) 200140 Metale 2012-04-26
15) 200139 Tworzywa sztuczne 2012-04-26
16) 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 2012-04-26
17) 200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 2012-04-26
18) 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 2012-04-26
19) 200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 2012-04-26
20) 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 2012-04-26
21) 200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 2012-04-26
22) 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 2012-04-26
23) 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 2012-04-26
24) 200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 2012-04-26
25) 200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 2012-04-26
26) 200128* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 2012-04-26
27) 200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 2012-04-26
28) 200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 2012-04-26
29) 200125 Oleje i tłuszcze jadalne 2012-04-26
30) 200123* Urządzenia zawierające freony 2012-04-26
31) 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 2012-04-26
32) 200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 2012-04-26
33) 200117* Odczynniki fotograficzne 2012-04-26
34) 200115* Alkalia 2012-04-26
35) 200114* Kwasy 2012-04-26
36) 200113* Rozpuszczalniki 2012-04-26
37) 200111* Tekstylia 2012-04-26
38) 200110 Odzież 2012-04-26
39) 200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 2012-04-26
40) 200102 Szkło 2012-04-26
41) 200101 Papier i tektura 2012-04-26
42) 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 2012-04-26
43) 150109 Opakowania z tekstyliów 2012-04-26
44) 150107 Opakowania ze szkła 2012-04-26
45) 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 2012-04-26
46) 150105 Opakowania wielomateriałowe 2012-04-26
47) 150104 Opakowania z metali 2012-04-26
48) 150103 Opakowania z drewna 2012-04-26
49) 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 2012-04-26
50) 150101 Opakowania z papieru i tektury 2012-04-26
Informacja wytworzona przez:
Marek Gładysz , w dniu:  31‑07‑2018 11:36:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Gładysz
email: informatyk@umporeba.pl tel.:726834875 fax: admin
, w dniu:  31‑07‑2018 11:36:23
Data ostatniej aktualizacji:
31‑07‑2018 11:37:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie