Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.


Dane przedsiębiorstwa Numer rejestrowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Armii Ludowej 12, 42-480 Poręba

NIP: 649-226-98-27

REGON: 241 576 957

1/2016/Poręba

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1

200399

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

2

200307

Odpady wielkogabarytowe

3

200306

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

4

200304

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

5

200303

Odpady z czyszczenia ulic i placów

6

200302

Odpady z targowisk

7

200301

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

8

200203

Inne odpady nieulegające biodegradacji

9

200202

Gleba i ziemia, w tym kamienie

10

200201

Odpady ulegające biodegradacji

11

200199

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

12

200180

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

13

200141

Odpady z czyszczenia kominów ( w tym zmiotki wentylacyjne)

14

200140

Metale

15

200139

Tworzywa sztuczne

16

200138

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

17

200137

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

18

200136

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 0135

19

200134

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20

200133

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

21

200132

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

22

200131

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

23

200130

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

24

200129

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

25

200128

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

26

200127

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające  substancje niebezpieczne

27

200126

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

28

200125

Oleje i tłuszcze jadalne

29

200123

Urządzenia zawierające freony

30

200121

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

31

200119

Środki ochrony roślin

32

200117

Odczynniki fotograficzne

33

200115

Alkalia

34

200114

Kwasy

35

200113

Rozpuszczalniki

36

200111

Tekstylia

37

200110

Odzież

38

200108

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

39

200102

Szkło

40

200101

Papier i tektura

41

170904

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 070903

42

170802

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

43

170604

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

44

170508

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

45

170411

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

46

170407

Mieszaniny metali

47

170406

Cyna

48

170405

Żelazo i stal

49

170404

Cynk

50

170403

Ołów

51

170402

Aluminium

52

170401

Miedź, brąz, mosiądz

53

170302

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

54

170203

Tworzywa sztuczne

55

170202

Szkło

56

170201

Drewno

57

170182

Inne niewymienione odpady

58

170180

Usunięte tynki, tapety, oklein itp.

59

170107

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

60

170103

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

61

170102

Gruz ceglany

62

170101

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

63

160103

Zużyte opony

64

150109

Opakowania z tekstyliów

65

150107

Opakowania ze szkła

66

150106

Zmieszane odpady opakowaniowe

67

150105

Opakowania wielomateriałowe

68

150104

Opakowania z metali

69

150103

Opakowania z drewna

70

150102

Opakowania z tworzyw sztucznych

71

150101

Opakowania z papieru i tektury

Informacja wytworzona przez:
Rafał Ajchenlaub
email: ajchenlaub@umporeba.pl tel.:(32) 67 71 867 fax: (32) 677 17 46
, w dniu:  22‑01‑2016 09:44:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl
, w dniu:  22‑01‑2016 09:44:46
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2016 13:43:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive