ALBA M.P.G.K. Sp. z o. o. - WYKREŚLONE


Nazwa i adres przedsiębiorstwa Numer rejestrowy

ALBA MPGK Sp. z o.o., 
ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP:629-001-19-71
Regon:271588322

WYKREŚLONE

2/2014/Poręba
 
Rodzaj odpadów komunalnych Data wprowadzenia
1) 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 2014-06-18
2) 200307 Odpady wielkogabarytowe 2014-06-18
3) 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 2014-06-18
4) 200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 2014-06-18
5) 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 2014-06-18
6) 200302 Odpady z targowisk 2014-06-18
7) 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2014-06-18
8) 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji 2014-06-18
9) 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 2014-06-18
10) 200201 Odpady ulegające biodegradacji 2014-06-18
11) 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 2014-06-18
12) 200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 2014-06-18
13) 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych 2014-06-18
14) 200140 Metale 2014-06-18
15) 200139 Tworzywa sztuczne 2014-06-18
16) 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 2014-06-18
17) 200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 2014-06-18
18) 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 2014-06-18
19) 200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 2014-06-18
20) 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 2014-06-18
21) 200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 2014-06-18
22) 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 2014-06-18
23) 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 2014-06-18
24) 200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 2014-06-18
25) 200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 2014-06-18
26) 200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 200127 2014-06-18
27) 200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 2014-06-18
28) 200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 2014-06-18
29) 200125 Oleje i tłuszcze jadalne 2014-06-18
30) 200123* Urządzenia zawierające freony 2014-06-18
31) 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 2014-06-18
32) 200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 2014-06-18
33) 200117* Odczynniki fotograficzne 2014-06-18
34) 200115* Alkalia 2014-06-18
35) 200114* Kwasy 2014-06-18
36) 200113* Rozpuszczalniki 2014-06-18
37) 200111 Tekstylia 2014-06-18
38) 200110 Odzież 2014-06-18
39) 200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 2014-06-18
40) 200102 Szkło 2014-06-18
41) 200101 Papier i tektura 2014-06-18
42) 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 2014-06-18
43) 170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 2014-06-18
44) 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 2014-06-18
45) 170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 2014-06-18
46) 170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 2014-06-18
47) 170407 Mieszaniny metali 2014-06-18
48) 170406 Cyna 2014-06-18
49) 170405 Żelazo i stal 2014-06-18
50) 170404 Cynk 2014-06-18
51) 170403 Ołów 2014-06-18
52) 170402 Aluminium 2014-06-18
53) 170401 Miedź, brąz, mosiądz 2014-06-18
54) 170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 2014-06-18
55) 170203 Tworzywa sztuczne 2014-06-18
56) 170202 Szkło 2014-06-18
57) 170201 Drewno 2014-06-18
58) 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 2014-06-18
59) 170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 2014-06-18
60) 170102 Gruz ceglany 2014-06-18
61) 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 2014-06-18
62) 160103 Zużyte opony 2014-06-18
63) 150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 2014-06-18
64) 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 2014-06-18
65) 150109 Opakowania z tekstyliów 2014-06-18
66) 150107 Opakowania ze szkła 2014-06-18
67) 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 2014-06-18
68) 150105 Opakowania wielomateriałowe 2014-06-18
69) 150104 Opakowania z metali 2014-06-18
70) 150103 Opakowania z drewna 2014-06-18
71) 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 2014-06-18
72) 150101 Opakowania z papieru i tektury 2014-06-18
 

 

Informacja wytworzona przez:
Rafał Ajchenlaub , w dniu:  26‑04‑2016 08:59:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Ajchenlaub
email: ajchenlaub@umporeba.pl tel.:(32) 67 71 867 fax: (32) 677 17 46
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2017 11:44:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive