Rok 2017


Opinia RIO za 2017 rok

13‑06‑2018 12:35:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opinia o budżecie 2017 roku

13‑06‑2018 12:32:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4200/VII/98/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

04‑05‑2018 09:15:28

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Poręby sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2017 rok

04‑05‑2018 08:55:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4200/VII/273/2017 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

19‑12‑2017 08:24:01
Uchwała Nr 4200/VII/272/2017 w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmisrza Miasta Poręba projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4200/VII/272/2017 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

19‑12‑2017 08:19:52
Uchwała Nr 4200/VII/272/2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Poręba projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz

04‑12‑2017 14:48:28
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono na raty w roku 2016 zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
801KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marek Gładysz
email: informatyk@umporeba.pl tel.:726834875 fax: admin
, w dniu:  09‑05‑2017 09:03:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Ajchenlaub
email: ajchenlaub@umporeba.pl tel.:(32) 67 71 867 fax: (32) 677 17 46
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2018 12:35:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive