P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz -WYKREŚLONE


 

Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Numer rejestrowy

P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz
ul. Sienkiewicza 58A,29-100 Włoszczowa
NIP:656-212-24-96
Regon:260279868

 

WYKREŚLONE

5/2014/Poręba

Rodzaj odpadów komunalnych

Data wprowadzenia

1) 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

2015-01-05

2) 200307 Odpady wielkogabarytowe

2015-01-05

3) 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

2015-01-05

4) 200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

2015-01-05

5) 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów

2015-01-05

6) 200302 Odpady z targowisk

2015-01-05

7) 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2015-01-05

8) 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji

2015-01-05

9) 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

2015-01-05

10) 200201 Odpady ulegające biodegradacji

2015-01-05

11) 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

2015-01-05

12) 200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

2015-01-05

13) 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych

2015-01-05

14) 200140 Metale

2015-01-05

15) 200139 Tworzywa sztuczne

2015-01-05

16) 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

2015-01-05

17) 200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

2015-01-05

18) 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2015-01-05

19) 200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

2015-01-05

20) 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

2015-01-05

21) 200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

2015-01-05

22) 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

2015-01-05

23) 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

2015-01-05

24) 200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

2015-01-05

25) 200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

2015-01-05

26) 200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 200127

2015-01-05

27) 200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

2015-01-05

28) 200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

2015-01-05

29) 200125 Oleje i tłuszcze jadalne

2015-01-05

30) 200123* Urządzenia zawierające freony

2015-01-05

31) 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

2015-01-05

32) 200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

2015-01-05

33) 200117* Odczynniki fotograficzne

2015-01-05

34) 200115* Alkalia

2015-01-05

35) 200114* Kwasy

2015-01-05

36) 200113* Rozpuszczalniki

2015-01-05

37) 200111 Tekstylia

2015-01-05

38) 200110 Odzież

2015-01-05

39) 200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

2015-01-05

40) 200102 Szkło

2015-01-05

41) 200101 Papier i tektura

2015-01-05

42) 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903

2015-01-05

43) 170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

2015-01-05

44) 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

2015-01-05

45) 170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

2015-01-05

46) 170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

2015-01-05

47) 170407 Mieszaniny metali

2015-01-05

48) 170406 Cyna

2015-01-05

49) 170405 Żelazo i stal

2015-01-05

50) 170404 Cynk

2015-01-05

51) 170403 Ołów

2015-01-05

52) 170402 Aluminium

2015-01-05

53) 170401 Miedź, brąz, mosiądz

2015-01-05

54) 170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

2015-01-05

55) 170203 Tworzywa sztuczne

2015-01-05

56) 170202 Szkło

2015-01-05

57) 170201 Drewno

2015-01-05

58) 170182 Inne niewymienione odpady

2015-01-05

59) 170180 Usunięte tynki, tapety, oklein itp.

2015-01-05

60) 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

2015-01-05

61) 170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

2015-01-05

62) 170102 Gruz ceglany

2015-01-05

63) 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

2015-01-05

64) 160103 Zużyte opony

2015-01-05

65) 150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

2015-01-05

66) 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

2015-01-05

67) 150109 Opakowania z tekstyliów

2015-01-05

68) 150107 Opakowania ze szkła

2015-01-05

69) 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

2015-01-05

70) 150105 Opakowania wielomateriałowe

2015-01-05

71) 150104 Opakowania z metali

2015-01-05

72) 150103 Opakowania z drewna

2015-01-05

73) 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

2015-01-05

74) 150101 Opakowania z papieru i tektury

2015-01-05

75) 100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)

2015-01-05

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Gładysz
email: informatyk@umporeba.pl tel.:726834875 fax: admin
, w dniu:  29‑06‑2018 07:51:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Gładysz
email: informatyk@umporeba.pl tel.:726834875 fax: admin
, w dniu:  29‑06‑2018 07:51:25
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2018 07:52:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive