Rok 2017


UCHWAŁA NR XLIX/316/17

08‑01‑2018 11:54:29
Uchwała Nr XLIX/316/17 w sprawie: planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na I półrocze 2018 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XLIX/315/17

08‑01‑2018 11:50:48
Uchwała Nr XLIX/315/17 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XLIX/314/17

08‑01‑2018 11:48:46
Uchwała Nr XLIX/314/17 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2017 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XLIX/313/17

08‑01‑2018 11:45:03
Uchwała Nr XLIX/313/17 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2018-2031.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XLIX/312/17

08‑01‑2018 11:42:09
Uchwała Nr XLIX/312/17 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2018 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XLIX/311/17

08‑01‑2018 11:05:40
Uchwała Nr XLIX/311/17 w sprawie: przyjęcia Stragegi Rozwiązywania Porblemów Społecznych Miasta Poręba na lata 2017-2021.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XLIX/310/17

08‑01‑2018 11:02:33
Uchwała Nr XLIX/310/17 w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XLIX/309/17

08‑01‑2018 10:58:47
Uchwała Nr XLIX/309/17 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nier;uchomości  stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XLVIII/308/17

15‑12‑2017 12:42:38
UCHWAŁA NR XLVIII/308/17 w sprawie przystąpienia Gminy Poręba do realizacji Projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Porębie” w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XLVIII/307/17

15‑12‑2017 12:39:51
UCHWAŁA NR XLVIII/307/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2017-2031.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 98 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Marek Gładysz
email: informatyk@umporeba.pl tel.:726834875 fax: admin
, w dniu:  19‑02‑2017 19:34:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Ajchenlaub
email: ajchenlaub@umporeba.pl tel.:(32) 67 71 867 fax: (32) 677 17 46
, w dniu:  19‑02‑2017 19:34:48
Data ostatniej aktualizacji:
11‑04‑2018 10:40:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive